සටහන

කැමති අය විතරක් කියවන්න...

අපි හැමෝම ලෝකය දකින්නෙ එකම විදිහට නෙමෙයි. සමහරුන්ට සුදු තව එකෙකුට කලු වෙන්නෙ හිතාගන්නත් බැරි විදිහට. මේ සටහන් පෙල පලවෙන්නෙ මගේ සිතේ හැමදාම කුරුටු වෙච්චි පුංචි පුංචි සිද්ධි කරලියට අරන් එන්න.

කවුරු කියෙව්වටත්, කවුරුත්ම නොකියෙවුවත් මන් තරහ වෙන්නෙ නෑ... එත් කියවන කෙනෙක් දාන පුංචි comment එක මට සිය දහස් වාරයක් උදවි වෙයි, තව තවත් නැගිටින්න..

එහෙනම් මට අවසරයි....

ස්තූතියි...

මගේ දින සටහන් ගැන

නිතර යන එන අය

ආගිය අය